SIKÇA SORULAN SORULAR

GİZLİLİK ve GÜVENLİK KOŞULLARI

1. TANIMLAR

 • 1.1 UYGULAMA

  iOS ve ANDROID işletim sistemleri üzerinden hizmete sunulan Fitly Mobil Uygulaması’dır.

 • 1.2 iOS

  Apple Inc. tarafından geliştirilen ve yönetilen işletim sistemidir. Marka ve diğer hakları Apple Inc.’e aittir.

 • 1.3 ANDROID

  Google ve Open Handset Alliance tarafından, mobil cihazlar için geliştirilmekte olan, Linux tabanlı işletim sistemidir.

 • 1.4 SİTE

  http://fitly.com.tr adresli internet sitesidir.

 • 2 AÇIKLAMALAR

  Gizlilik ve Güvenlik Koşulları başlıklı bu metinde, uygulama kullanıcılarının ve internet sitesi ziyaretçilerinin veri güvenliği hakkında bilgiler sunulmuştur. UYGULAMA’nın ve SİTE’nin abonelik veya üyelik gerektirmeyen sayfalarını, kişisel herhangi bir bilgi vermeden dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir, hizmetler ve ürünler hakkında bilgi alabilirsiniz. UYGULAMA’nın kullanımı, SİTE’nin ziyaret edilmesi, bunlara üyelik ve abonelikler veya diğer usullerle tarafımıza sunmanız neticesinde elde edilen kişisel bilgileriniz, sadece sizin bilginiz dahilinde temin edilmektedir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz ŞİRKET tarafından korunmaktadır. Bilgilere izinsiz erişimi ve bilgilerin ifşa edilmesini engellemek ve verilerin doğru şekilde saklanarak uygun biçimde kullanılmasını sağlamak için ŞİRKET bütün makul güvenlik önemlerini alır. Ancak ŞİRKET, verilerin güvenliğini garanti etmez. Kullanıcı, gerekli önlemleri almak, hem kendi hem diğer kullanıcıların hem de UYGULAMA ve SİTE’nin verilerinin korunması için gerekli makul özeni göstermekle mükelleftir. Söz konusu kişisel bilgiler sizin haberiniz veya onayınız olmadan ya da hukuksal yükümlülük altında bulunulmadığı sürece tarafımızdan diğer kişilere verilmeyecektir. ŞİRKET tarafından, UYGULAMA’nın kullanılması ve SİTE’nin ziyaret edilmesi halinde, bilgisayarınız, telefonunuz, tabletiniz ve diğer cihazlarınız ile ilgili donanımsal veya yazılımsal özellikler otomatik olarak toplanabilir. Bu özellikler IP Adresiniz, Tarayıcı Türü, UYGULAMA’ya ve SİTE’ye Erişim Zamanları ve referans siteler gibi değerler olabilir. Değerlerin alınması için aracı cihazınıza çerezler ya da benzeri nitelikte yazılımlar yerleştirilebilir. Bu bilgilerin toplanmasındaki amaç UYGULAMA’nın ve SİTE’nin işleyişindeki verimliliği ve kaliteyi arttırmak, UYGULAMA’nın ve SİTE’nin kullanımı ile ilgili genel istatistiksel veriler toplamaktır. Tarafımızla yapacağınız elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz. UYGULAMA ve SİTE’de, diğer internet sitelerine bağlantılar verilebilir. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer sitelerin politika ve uygulamalarından sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz. ŞİRKET, UYGULAMA’da ve SİTE’de yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

 • 3 KABUL BEYANI

  UYGULAMA’nın kullanımı ve SİTE’nin ziyaret edilmesi ve/veya üyelik kayıtlarının oluşturulması halinde İşbu Gizlilik ve Güvenlik Koşulları’nı kabul ettiğiniz kabul edilir. İşbu koşullara aykırı davranışlarınızın mevcudiyeti halinde oluşabilecek zararlardan hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağınızı koşulsuz ve şartsız olarak kabul etmiş olursunuz.

 • 4 UYUŞMAZLIK HALİ

  İşbu Gizlilik ve Güvenlik Koşulları ile ilgili uyuşmazlıklarda Ankara İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.

KULLANIM KOŞULLARI

1. TANIMLAR

 • 1.1 UYGULAMA

  iOS ve ANDROID işletim sistemleri üzerinden hizmete sunulan Fitly Mobil Uygulaması’dır.

 • 1.2 iOS

  Apple Inc. tarafından geliştirilen ve yönetilen işletim sistemidir. Marka ve diğer hakları Apple Inc.’e aittir.

 • 1.3 ANDROID

  Google ve Open Handset Alliance tarafından, mobil cihazlar için geliştirilmekte olan, Linux tabanlı işletim sistemidir.

 • 1.4 SİTE

  http://fitly.com.tr adresli internet sitesidir.

 • 2 AÇIKLAMALAR

  UYGULAMA’yı kullanmanız ya da SİTE’yi ziyaret etmeniz halinde, aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. UYGULAMA ve SİTE’de yer alan bilgilerin ve malzemelerin, görsel ve işitsel unsurların ve bunların düzenlemelerinin telif hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece ŞİRKET’e aittir. UYGULAMA ve SİTE’de yer alan hiçbir bilgi, istatistik, materyal ve bu internet sitesi adıyla gönderilen e-posta yazışmaları, ŞİRKET’in yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ve ticari bir amaçla kullanılamaz. UYGULAMA ve SİTE’nin bütünü veya bir kısmı ile e-posta aracılığıyla yapılan yazışmalar, başka bir internet sitesinde ya da mecrada izinsiz olarak yayınlanamaz, kullanılamaz. Yazılı izin alınarak yapılan alıntılarda kaynak göstermek zorunludur. Aksine davranışlar hukuki ve ceza-i sorumluluğu gerektirir. ŞİRKET’in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 • 3 SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

  Kayıt için kullandığınız e-posta adresiniz ya da diğer aracılar vasıtasıyla verdiğiniz üyelik bilgileriniz sadece aktivasyon ve üyeliğinizle ilgili bilgilendirme iletileri göndermek için kullanılacak ve yasal zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. UYGULAMA ve SİTE’de verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. ŞİRKET bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle ŞİRKET üçüncü şahıslara yönelik olanlar da dahil olarak mülkiyet, satılabilirlik, doğruluk, güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir. Bu UYGULAMA ve SİTE’ye üyelik dayanağıyla kullanıcılara gönderilen e-posta mesajları ile diğer bildirimler, ŞİRKET’in kontrolü altında olmayan başka uygulama ve internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. ŞİRKET, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. ŞİRKET, işbu UYGULAMA ve SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her türlü hizmet, ürün, UYGULAMA’yı ve SİTE’yi kullanma koşulları ile UYGULAMA’da ve SİTE’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, UYGULAMA’yı ve SİTE’yi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler yayım anında yürürlüğe girer. UYGULAMA’ya veya SİTE’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web siteleri için de geçerlidir. UYGULAMA’nın kullanılması ve SİTE’ye girilmesi, bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan ŞİRKET sorumlu değildir. ŞİRKET, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. ŞİRKET, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. UYGULAMA’nın ve SİTE’nin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, ŞİRKET ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar. ŞİRKET, UYGULAMA ve SİTE’de veya üyelerine gönderdiği e-postalar ile bildirimlerde, kendisinin veya üçüncü kişilerin hizmetleri hakkında reklam ve promosyonlar yayınlayabilir. Bu reklam ve promosyonların içerikleri hakkındaki sorumluluklar, reklam veya promosyon sahiplerindedir; ŞİRKET bu reklam ve promosyonlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez. UYGULAMA ve SİTE üyeleri; kendilerine gönderilen e-posta bildirimlerine ilişkin aboneliklerini sildirmek istediklerinde, üyelik panellerinden gerekli düzenlemeleri yapmak zorundadırlar.

 • 4 UYGULAMA ve SİTE’nin KULLANIMI

  ŞİRKET, UYGULAMA ve/veya SİTE üzerinden kullanıcıların sağlıklarını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilecek herhangi bir tavsiyede veya yönlendirmede bulunmaz. UYGULAMA ve SİTE kullanıcıları, sisteme girdikleri verileri kişisel olarak ve kendi kararları doğrultusunda kullanırlar. Bu nedenle UYGULAMA ve SİTE’nin kullanımdan tamamen ve yalnızca ve sınırsız olarak kullanıcı sorumludur. UYGULAMA ve/veya SİTE’yi kullanabilmek için fiil ehliyetine sahip olmak zorunludur. Ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası bulunduğu takdirde UYGULAMA ve/veya SİTE’yi kullanabilirler. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlıların UYGULAMA ve/veya kullanması halinde, yasal temsilcilerinin rızasının varlığı kabul edilir. Aksini ispat ve ortaya çıkan zararlardan sorumluluk, sınırsız olarak kullanıcınındır, ŞİRKET’e herhangi bir sorumluluk yüklenemez. 15 yaşını doldurmayanlar ile 65 yaşını dolduranlar, gebe ve emzirenler, böbrek, karaciğer, kanser hastaları, kronik hastalığı bulunanlar, sürekli ilaç kullanması gerekenler, kan sulandırıcı ilaç kullananlar ile UYGULAMA ve SİTE’yi kullanımı riskli olanlar, UYGULAMA ve SİTE’yi hiçbir şartla kullanamazlar. Aksine davranış halinde oluşabilecek zararlardan ŞİRKET sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk, koşulsuz ve şartsız olarak kullanıcı üzerindedir.